باشگاه مجازی غواصی
آموزش فنون غواصی , وانجام پروژه های غواصی 

 بیماری فشار کاهی ( کاهش فشار ) DEC0MPRESSION   ILLNESS
برای بیشتر مردم عبارات ( PRESSION  SICKNESS )   یا DCS  ( DECOMPRESSION  ILLNESS    یا DCI   و THEBENDS    مترادف هستند . هر چند که هیچ فرقی بین آنها در مورد معالجه افرادی که از این شرایط رنج میبرند وجود ندارد و ضرورتا" این عبارات معنی مشابهی را ندارند
DECOMPRESSION  SICKNESS
 
کلمه 
BENDS    امروزه توسط موسسه غواصی اسکوبا  تصویب شده است . این عبارت در واقع یک عبارتی است که در قدیم برای توصیف ظاهر کارگرانی بکار برده می شد که از محفظه زیر آب برای ساخت پلها در قرن نوزدههم مورد استفاده قرار میگرفت بیرون می آمدند . هوا در این محفظه های زیر آبی تحت فشار بوده است ( یعنی فشار بیشتر مقدار نرمال آن ) که دلیل این فشار زیاد مقابله با وزن آب اطراف محفظه است . بدلیل وضع قرار گرفتن شخص درون محفظه افرادی که پس از کار زیر آب به بالا می آمدند متحمل دردهای پیوسته می شدند که این دردها باعث می شد فرد توانایی ایستادن را نداشته باشد که کلمه BEND  در این جا از ظاهر پوشش زنان شیک پوش آن دوران گرفته شده تعداد زیادی از کارگران بدلیل بیماریهای محفظه زیر آب مبتلا به ناتوانیهای جسمی دائمی می شدند یا اینکه در نهایت می مردند . ارتباط میان کارگرانی که به سطح آب بر می گشتند و علائم بیماری آنها منجر به معرفی و ساخت اتاقکهای تعدیل فشار روی سطح آب  شد. و این اتاقکها جهت مقابله با آسیب های احتمالی کارگران مورد استفاده قرار می گرفتند. هر چند که د لیل این و ضعیت بطور کامل تا سال 1878روشن نشده بود. تا اینکه آ قای پول برت ( PAUL BERT    )  تئوری خود را در این رابطه منتشر نمود و این تئوری ایجاد حبابهای نیتروژن در بدن را مطرح می نمود . ایشان در این زمینه بطور صحیح اعلآم کردند که برای جلو گیری از تاثیر صنفی این حبابها درون بدن می توان کارهای زیر را انجام داد:
اولآ"صعود تدریجی به سطح آب و ثانیا" استفاده از اتاقک های فشار بالآ در کنار آن بدلیل کاهش حجم حبابها در بدن در سال 1667 آ قای بویل این قضیه را مشاهده نمود که در اثر قرار گرفتن در یک اتمسفر تحت فشار و کاهش فشار تدریجی آ ن یک حباب در چشم یک افعی بو جود می آ ید. و در نتیجه این آزمایش جانور دچار درد و آ زار می گشت. همانطوری که طبق قانون بویل ارائه شد، صعود از یک محیط با فشار بالآ بطرف سطح باعث این می شود که حجم یک گاز معین پس از صعود افزایش می یابد . همانطویکه در بدن یافت شده بود.      

 اکنون قضیه را در مورد اکسیژن بررسی می کنیم. در این حالت بدن حجم اضافی اکسیژن را جذب می نماید که توسط سلولها استفاده می شود.دی اکسید کربن که یک ماده زائد در اثر متابولیسم بدن است از ریه ها به مقدار زیادی خارج می شود و بنابراین مشکلی را در حالت کاهش فشار بوجود نمی آورد.   ولی نیتروژن هوا مورد استفاده بدن قرار نمی گیرد و حدودا" 79% هوا را تشکیل میدهد. برای بحث د رمورد حالت کاهش فشار دربارهء این گاز باید گفته شود که این گاز ساکن می باشد یعنی دارای حرکت نمی باشد. مگر اینکه زمان بمقدار کافی وجود داشته باشد که به این گاز اجازه داده شود تا از ریه ها به خارج دفع شود. هر گونه تجمع بافتها درون بدن می تواند باعث افزایش در حجم شود تا اندازه ای که حبابها شکل بگیرند .و این مورد با عث ایجاد گرفتگی عروق می شود که این امر موجب ایجاد تاثیرات نامطلوب و مضر در فیزیو لوژیک بدن می گردد و این مضرات بصورت تخریب بافتها و یا عصبها می باشد. البته لازم بذکر است که حبابها به تنهایی توانایی ایجاد تخریب در بدن را نمیتواند داشته باشند بلکه مسئله در مورد ایجاد  این مضرات :

 1 – حجم نهایی این حبابها   2 –  مکان قرار گرفتن آنها    3 –  توانایی یا عدم توانایی بدن شخص در خلاص کردن خود از این حبابها می باشد تا اینکه ضرری را به بدن نرسانند

                                                                  
طبقه بندی                                                     SICKNESS DECOMPRESSION   (       DCS  )  بیماری کاهش فشار علاوه بر بیماریهای    BENDS   اثرات بیماری   CAISSON   شامل موارد زیر میباشد.         1- شوک       2– سر گیجه شدید
                                   
SICKNESS DECOMPRESSION    یا همان (    DCS  ) بیماری کاهش فشار در نوع 1 و نوع 2 طبقه بندی می شود.           

  نوع اول DCS  

 زمانی ممکن است اتفاق بیفتد که حبابها روی بافتهای بدن تاثیر بگذارند. معمولا" علائم آن این است که شخص در یک طرف بدن احساس درد و ناراحتی می کند. معمولا" ناحیه های آرنج ، زانو ،و کتف دردهای بیشتری را متحمل می شوند.         DCS   ممکن است که ناراحتی های پوستی هم   بوجود بیاورد.    حبابهای نیتروژن       می توانند بصورت نقطه نقطه ای یا توده ای باشند.   SKINBEND   بیماریهای پوستی عبارتهای محاوره ای هستند .کاربردبیشتری در غواصی اتا قک های پر فشار و هنگامیکه غواصی با   DRYSUIT   انجام  می شود دارد. یک علا مت جدی پوستی DCS،   التهابهای زیر پوستی  بصورت نقاط سیاه می باشد.   که این بوسیله توسعه قابل توجهی از حبابهای زیر گاز ساکن یا خنثی در بدن تشکیل می شود . اگر نوع اول    DCS بو جود نیاید ممکن است نوع دوم    DCS بو جود بیاید.                                                     

 نوع دوم DCS،

 سیستم عصبی مرکزی یا سیستم تنفسی قلبی راتحت تاثیر قرار میدهد. اکثر موارد    DCS مشکلا ت نوع دوم را دچار می شوند و علا ئم مغزی ناشی از توقف جریان خون ( ورود خون) به قسمت اصلی مغز می باشد. که آ ن شامل اختلال و کاهش عملکرد روانی و بیهوشی می شود . مشکلات مخچه ممکن است منجر به تپش قلب واز دست دادن تعادل و ایجاد بیقراری شود. تعادل بدن ممکن است بوسیله آ سیب به قسمت دالائی گوش داخلی شود. بیماریهای     DCS  فقراتی (استخوانه) ممکن است بصورت درد در نواحی در پشت بدن ، سوزن سوزنه شدن و خارش آسیب به سیستم کنترل ادرا شود.

علائم و نشانه های     
DCS
 
علائم عمومی :  

تهوع، ضعف و یا خستگی بیش از حد
 2- ناراحتی های پوستی خارش ، جوش یا دانه های ریز ، بر آمدگی های پوستی ، ناراحتی های زیر پوستی،   نفخ زیاد


عضلا نی و جمجمه ای  (ماهیچه ها و مفصل ها) :


1-  ناراحتی های ماهیچه ای و یا مفصلی
 2- ناتوانی در حرکت اعضا بدن
 3- تغییر در صدا (تغییر در تار های صو تی)


سیستم تنفسی قلبی (قلبی و ریوی )


 1- سرفه     2- درد در ناحیه قفسه سینه که تنفس انسان را دشوار     می سازد.    3-  تند زدن ضربان قلب

ناراحتی ها ی عصبی /مغزی
 1- سردرد    2-  اختلا ل یا سر گیجه    3-  از دست دادن حافظه    4- هیــــجـــان شـــــــدیـــــد  5- نـــاراحــتـی ها دید ( لکه یا نقطه سیاه در میدان دید)      6-  حرکت تشنجی کرهء چشم     7- اختلا ل در حرکت اعضا بواسطه ضایعات عصبی  8- مور مور شدن یا سوزن سوزنه شدن
9- وعدم  کنترل ادرار   10-  صدا ی داخل گوش دنگ دنگ (وزوز)  11- از دسـت دادن شـــــــنــوایــــی  12-   عدم تعادل در حرکت یا افسار گسیختگی فکری   (از دست دادن تعادل بدن)    13- فـــلــج یــا ســـکـــته یــک طـــرفه بـــدن یـــا کــامــل
14- بیهوشی   .
CEREBRAL ARTERIAL  GAS   EMBOLISM
 
گرفتگی سر خرگی مغزی توسط گاز

این عبارت یک عبارت خود آموز می باشد یعنی خود این عبارت چگونگی خود را توضیح می دهد بدین صورت که : گاز (همان هوا) یک گرفتگی سرخرگی (رگ تغذیه کنندهء خون) در مغز را بوجود می آورد. این عارضه بر اثر پارگی لایه نازکی که در ششها صورت می گیرد سپس مقدار زیادی هوا وارد خون می شود که این هوا به سمت سرخرگهای کوچک موجود در مغز از طریق قلب می رود. که در آنجا این عارضه اتفاق می افتد. عارضه   CAGE   بسیار خطرناک می باشد . که زندگی اشخاص را نیز تغذیه می نماید که نیاز به معالجه سریعا" و اورژانس دارد.
علائم و نشانه های  
CAGE
 1- سرفه همراه خون  2- نفخ زیاد  3-  درد قفسه سینه  4-  تنگی نفس   5- ضربان تند قلب (افزایش در ضربان قلب)   6-کــاهـش فـــشـار خــون 

   
  صدمه به مغز ممکن است علا ئم زیر را منجر شود:

1- سردرد خیلی شدید   2- سکته  3-  بیحسی و بیحالی  4- بیهوشی
این علائم ممکن است مشابه بیماریهای عصبی   
DCS  باشند.                  
هر گونه اختلال در  
CAGE    و یا بیماریهای  عصبی   DCS  غواص مبتلا ، بصورت اورژانس های پزشکی در همان ابتدا قابل درمان می باشد.
کمکهای اولیه پزشکی برای
DCI
 
ایمنی : 1- هرگز خودتان را در معرض ریسک فرد دیگر قرار ندهید، زیرا نجات جان دو غواص مشکل تر از 1 غواص است.
2- اگر فرد بیهوش است ، او را در محل ریکاوری قرار دهید و مطمئن باشید که خطوط هوایی آزاد است.
3- نظارت برغلظت(تجمع) اکسیزن بالا( البته اگر این موجود باشد)  4- دسترسی به تیم پزشکی سریع    5- انجام  
CPR اگر اینکه لا زم باشد.
 
بعلاوه نجات دهندگان باید از موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

1- تعیین خطر و نگهداشتن بصورت افقی (این حالت ممکن است از انتقال حباب به مغز جلوگیری کند).
2- ترغیب غواص به آ رامش
3- لباسهای خیس را در آورید و لباسهای خشک به تن کنید.
در معرض گرمای مفرط قرار نگیرید.  4- در نظر داشتن  اینکه در یک گروه غواصی ممکن است 1 نفر فرد بیمار   
DECOMPRESSION     (کاهش فشار) وجود داشته باشد.  5- هرگز از گاز و هوا   (   ENTONOX    ) استفاده نکنید.
( زیرا آن شرایط محتو ای نیتروژن بالارابدتر می کند)
علاوه بر آموزش های تهیه شده توسط سازمانها ی غواصی و کمکهای اولیه، واحد پزشکی هایپر بریک در آبردین  
ABERDEEN  به غواصان اسکوبا آموزش بیشتری را در رابطه با بیماری کاهش فشارشامل استفاده از اکسیژن را میدهد.
عوامل مسمومیت زا :
 
 
PFO: یک در یچه کوچک بین دو حفرهء فوقانی قلب را     PFO   گویند.
( البته منظور از حفرههمان بطن است  
ARTERIA )
1- پرواز یعد از غواصی  2- تمرین 3-  سیگار کشیدن 4-  استفاده از مواد الکلی  5-چاقی زیاد   6-   غواصی مکرر 7-دمــــا  8-گاز تنفسی   9-  سن و جنسیت
 
PFO      PATENT     FORAMEN      OVAL
( یک دریچه کوچک بین دو حفرهء فوقانی قلب)

منظور از حفره همان بطن است   
ARTERIA  . FO خود دریچه است که اگر باز باشد به آن   PFO  گویند. P   همان   PATENT    بمعنای بازاست . هر بچه ای که هنوز بدنیا نیامده و درون شکم مادر قرار گرفته است یک دریچه FO  د رقلبش وجود دارد و به خونی که از ششها ی مادر آمده و دارای اکسیژن می باشد اجازه عبوررا می دهد بطوریکه یک سیستم تنفسی بچه را بای پاس مس نماید. معمولا" این دریچه بدنبال زایمان بسته می شود.اگر این دریچه پس از زایمان باز بماند یک اتصال کوتاه درجریان خون بوجود می آورد که به  حبابها اجازه میدهد بطور مستقیم از چرخش خون سیاهرگی از طریق قلب به سمت مغز بروند بطوریکه عمل فیلتر کردن خون توسط سیستم تنفسی در این حالت بای پاس شده است. دیاگرام سمت راست جریان نرمال خون را د رقلب نشان میدهد.    ( فلش های سیاه) و مسیر خون و حبابها از طریق   PFO نیز نشان داده شده (فلش سبز).برای بزگتر دیدن دیاگرام روی آن کلیک نمتیید. یک حالت غیر نرمال شدید تر از حالت قبل  ASD   نام دارد(ضایعه در سیستم سرخرگی) که تقریبا" از روی علامات و حالات بیماری بیشتر قابل تشخیص است (معمولا" در سنین پایین) .

علائم تشخیص بیماری عبارتند از :

1-   صدای زمزمه قلب (صدای خاصی که از جریان خون در قلب شنیده می شود)
2-   غش کردن

دریچه  PFO  در حدود 25 درصد جمعیت دنیا وجود دارد و معمولا" عارضه خاص را برای افراد بوجود نمی آورد.هر چند که د رحدود 75 درصد غواصان را تحت تاثیر عارضه  DCS قرار میدهد. همچنین PFO احتمال افزایش بیماری کاهش فشار را زیاد می نماید ولی افراد با وجود  PFO ضرورتا" علائم بیماری در آنها بوجود نمی آید. بهمین صورت حتی در عدم وجود هر گونه اسباب جداگانه ،  DCS   همیشه بدلیل وجود  PFO   بوجود نمی آید. بدلیل اینکه بیشتر مردم با وجود   PFO   هیچگونه علائم بیماری شخصی را از خود بروز نمی دهد، تشخیص بیماری معمولا" با بروز بیماری  DCS   میسر می گردد. بر طرف نمودن این عارضه   با انجام عمل جراحی ممکن می باشد. آنهایی که متحمل مقدار قابل توجحی از ضایعه  DCS   شده اند در صورت ادامه غواصی احتمال بیشتری میرود که دچار این عارضه بصورت حاد شوند ، هر چند که  PFO   در آنها ترمیم شده باشد یا نه . تستی که برای تشخیص وجود   PFO  استفاده می شودبدین صورت است . استفاده از یک ماشین کار دیو گرافی برای نشان دادن جریان موجود خون بین دو دریچه بطن های در قلب..یک متخصص کاردیوگرافی با توجه به مطالب فوق بهمراه یک متخصص در پزشکی فشار بالا می تواننداین تست ها را انجام دهند. دراین دستورالعمل یک پروب التراسونیک (پرو بسما فوق صوت)از روی سینه شخص بیمار عبور داده می شود که بدین ترتیب یک تصویر قابل رویت از چهار حفرهء قلب روی صفحه تصویر نمایش داده می شود.

 یک محلول خاصی از یک نمک شیمیایی ( این نمک شیمیایی به CONTRAST MEDIUM) معروف است. سریعا"به درون سیستم گردشی سیاهرگی تزریق می شود که این امر باعث جریان ناگهانی حبابهای کوچک گاز درقسمت راست قلب می شوداگر در آنجا PFO وجود داشته باشد حبابها درحال عبور از بطن راست به بطن چپ قابل رویت خواهند بود. تصویر سمت راست از یک تست TTE گرفته شده است چهار بطن قلب د راین تصویر کاملا" مشخص می باشد(ATRIA در قسمت پایین تصویر می باشد.)

پرواز بعد انجام غواصی
فشار جو سطح در نتیجه هوای بالا سرماست بدلیل اینکه مو لکولهای گاز بیشتری د رارتفاع با لاتر وجود دارد فشار کمتری هم وجود دارد.و بنابراین فشار جزئی کمتری از هر گونه گاز در هوا وجود دارد. یعنی اینکه اکسیژن کمتری در دسترسی است . این هایپبریک در مقابل هایپربریک است. این مفهموم برای اکثر افرادی که با هواپیما پرواز می کنند آشنا ست که در ارتفاع بالا کابین ها در فشار بالا تری به منظور نجات زندگی افراد قرارمی گیرد.همه مسافران در هنگام وقوع حادثه ناگهانی ، ماسک اکسیژ ن کاهش فشار از بالا در مقابل آنان قرار می گیرد. هر چند در عملیات عادی ، ارتفاع کابین  بین 8000الی 7500 فوت می باشد . مقدار اکسیژن قابل دستری شخص منجر به شرایط   
HYPOXIC  می شود که البته این علائم در طو  ل یک پرواز عادی تجاری برای افراد سالم پیش نمی آید. خطر اصلی غواصان در حین پرواز ، کاهش فشار اکسیژن جزئی نیست بلکه در کاهش فشارجو می باشد.
باافزایش ارتفاع ، فشار کاهش می یابد و حجم گاز هم افزایش خواهد یافت. گرچه درجه تغییر در یک جو کم فشارکمتر از یک جو پر فشار است و حبابهای نیتروژن در بدن بیشتر می شود و ممکن است        
DCS  را سخت تر و شدید تر کند. فضای گاز بیشتر ، گاز را                    PNEUMOTHERAX    

رشد خواهند کرد.   مدت زمان بین غواصی و پرواز به عوامل زیادی بستگی دارد . مانند عمق ، مدت و تعدا د غواصی یک زمان قطعی برای آن وجود ندارد که البته برای غواصی های اسکوبا                 
SCUBA   مدت زمان 12 تا 24 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد می شود.
قبل از پرواز باید موارد بسیاری را در نظر گرفت:
هر فرد متحمل کاهش فشار   
Decom   از یک جو هایپر بریک باعث اجتماع نیتروژن خواهد شد که آن باعث ایجاد حبابها می شود.
زمان بیشتری برای دفع نیتروژن بگذارد، احتمال                  
BEND  بیماری هم کمتر است.
کابین های هواپیمایی تجاری 500/7)مورد فشار قرار می گیرد.
ناتوانی فشار کابین در ارتفاع ممکن است باعث بیماری شدید کاهش فشار (در آن دسته از افراد ی که با نیتروژن مازاد حمل می شوند ، بشود)
تدابیر پزشکی برای معالجه افراد   
DCI   در هواپیمای مسافربری محدود است .
تمارین
احتمال آسیب به افراد سالم کمتر از افراد بیمار (مورد دار ) هست اما امکان ریسک هنگام تمارین فیزیکی سخت وجود دارد.گفته میشود که در تمارین سخت و دشوار در افراد لاغر باعث تشکیل حبابهای گاز بنام    
MICRONUCLEI  می شود.که برای نابودی( انتشار )آنها چندین ساعت طول می کشد هر چند یک ارتباط قطعی بین    MICRONUCLEI
و بیماری کاهش فشار وجود ندارد. پیشنهاد میشود که تمارین دشوار قبل از غواصی اسکوبا بیش از 4 ساعت طول نکشد. تمارین مناسب باعث بهتر شدن جریان خون را در بافت های ماهیچه ای و افزایش عملکرد ریوی و قلبی می شود. بنابراین ممکن است به افزایش میزان دفع نیتروژن از بدن کمک کند.تمرین فیزیکی زمانی مفید است که با اعتدال انجام شود. جلوگیری از تمرین سخت ممکن است دشوار باشد اما به نظر می رسد که احتیاط لازم باشد.
 
 
کشیدن سیگار:
توجه به اهمیت عملکرد موثر سیستم تنفسی انسان ، اثرات سیگار می تواند هنگام غواصی اسکوبا تاثیر قابل توجهی داشته باشد. کشیدن سیگار ، شامل    
CO منواکسید کربن که آن سمی است. مقدار  CO در بدن یک شخص سیگاری 10% و 2% در یک شخص غیر سیگاری است. این سطح افزایشی ، توانایی گلبولهای قرمز بدن را برای انتقال اکسیژن کاهش میدهد. کشیدن سیگار همچنین شامل نیکویتن هم است که به عنوان یک دارو عمل        می کند و ممکن است خطر  DCS را در شخص افزایش دهد. مشکلات بیشتر اینکه شامل بیماری مزمن ریوی   COPD که منجر به کاهش اکسیژن و افزایش حفظ دی اکسید کربن در بدن بشود.که این عاملی برای مسمومیت اکسیژن  CNS  میباشد. سلامت افراد سیگاری عموما" د رخطر است و مستعد مشکلات و عوارض خونی هستند.
مصرف مواد الکلی :
مواد الکلی تاثیر فراوانی بر تعادل و هوشیاری و عوامل روانی فرد میگذارد همانطور یکه توانایی یک غواص برای انجام وظائف لازم را بمنظور غواصی ایمن اثر می گذارد.که کاهش در توانایی غواصی یا عدم توانایی غواص باعث خماری فرد غواص می شود. مصرف مواد الکلی حالت بیهوشی و اثر افسردگی را در سیستم عصبی افزایش می دهد. مصرف مواد الکلی همچنین باعث افزایش ادرا ر شخص می شودکه این یکی از عوامل خطر زا د ربیماری           
DCS  می باشد.
 
چاقی زیاد:
افزایش بافتهای چربی بدن منجر به افزایش لدنیگ نیتروژن د ربدن میشود.از آنجائیکه نیتروژن 5 بار قابلیت بیشتری در بافتهای چربی نسبت به ماهیچه ها دارد. بدلیل اینکه چربی بدن می تواند گاز بیشتری نسبت به ماهیچه ها جذب کند، آن زمان بیشتری برای دفع از بدن می برد که خطر
DCS   وجود دارد. چاقی بیش از حد همچنین نیازمندی بدن را به اکسیژن افزایش میدهد و همچنین منجر به کاهش توانایی فیزیکی فرد می شود. حالتهای مربوط به چاقی و همچنین بیماری دیابتی وانسداد شریان قلب که عوامل خطر زا    می باشد.
غواصی های مکرر:
بعد از انجام هر غواصی ، بدن بعضی از گازهای ساکن (خنثی) را در بافتها ذخیره می کند. استفاده درست از جداول غواصی معمولا" مقداری از گاز را از طریق ریه ها به منظور جلوگیری از ایجاد حباب های بزرگ که مشکلات فیزیولو ژیکی به وجود می آورد را دفع می کند. اگر زمان کافی برای خارج کردن گازهای حل نشدنی وجود نداشته باشد،  تکرار غواصی ، خطر 
DCS  را افزایش میدهد.  به همین دلیل عمق و مدت غواصی ، مقدار گاز جذب شده را مورد تاثبر قرار میدهد.
 
دما  :
غواصی    
SCUBA  اسکوبا در آب گرم عموما"  نیتروژن بالا تری را نسبت به آب سرد منجر میشود. که این مربوط به اثرات اتساع عروق می باشد.
گا زتنفسی :
راه چارهای مطمئن هوای استاندارد می تواند برای غواصی اسکوبا مورد استفاده قرار گیرد. خواص واحد گازها و گازهای ترکیبی باید کاملا" برای تعیین یک غواصی ایمن در نظر داشت.
سن و جنسیت :
عقائد متفاوتی برای ارتباط بین     
DCS   و سن و جنسیت وجود دارد. مطالعه توسط آزمایشگاههای     ARMSTRONY نشان داده که  در مردان یا لای 42 سال افزایش بیماری کاهش فشار ، سه برابر بیشتر در مقایسه با افراد بین 21 تا 18 سال وجود دارد ( دلیل افزایش هر گونه خطر مربوط به غواصی     DCS  باید مقدار چربی بدن غواص باشد.)
REFENNAL AJ CASUTIEN                                                                        
علائم اصلی همراه با کمک های مقدماتی ارزیابی می شود و اورژانس با اطلا عات     
U.K.  تماس بر قرار می کنند. این را می توان با یک دستمزد پولی از  BHA  خریداری کرد. غواصا نی که اعمالی را در واحد پزشکی هیا پر بریک متحمل می شوند ممکن است یک فرم از واحد نرسینگ د رخواست نمایند. نمایندگی های دیگر مانند شبکه هشدار غواصان مشابه این کارتها عرضه می کنند. این ضروریست که نجات دهندگان از جریان مناسب REFENNAL به منظورراعمال افزایش فشار آگاه باشند. لازم است موسسه سلامتی و ایمنی              HSE غواصان تجاری اسکوبا را در انگلیس همراه با هماهنگی قبلی و امکانات مناسب در هنگام وقوع     DCI داشته باشد. غواصان تفریحی در اسکاتلند بدون ارائه هزینه ای در حداکثر اتاقک های مناسب به عنوان NHS خدمات سلامتی بین المللی کار می کنند.
درمان افزایش فشار(                                        
RECOMPRESSION  )
درمان و معالجه قطعی هر گونه بیماری کاهش فشار ، افزایش فشار در یک اتاق پر فشار میباشد. منظور اصلی ،کاهش حجم حبابهای موجود می باشد. بعلاوه ، اکسیژن 100% به این خاطر داده می شود که نیتروژن از بدن دفع شود. علائم ممکن است بصورت آسیب به بافتهای بدن و یافته های خونی و اطراف نقاطی که حبابها قرار گرفته اند ، باشد. درمان  
BENDS    بر اساس جدول اصلاح شده 6              می باشد.دراین حالت بیمار تقریبا" 3 بار در یک فشاز جو نرمال با عمق  MSW  18   برابر است،

[ دوشنبه چهارم تیر ۱۳۸۶ ] [ 20:9 ] [ محمد ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

غواصی - غواص - جزیره کیش - غواص حرفه ای - غواصی در اعماق دریا- دریا- کوسه - جانوران دریایی - انواع دوزیستان - تجهیزات غواصی - پروژه های غواصی
امکانات وب